Intermediate Plus


Видео презентация преподавателя английского языка

Обработка видео...

Henry's car

Обработка видео...

Reporting Lost luggage

Обработка видео...

Renting a car

Обработка видео...

At Henry's house

Обработка видео...

Where is Henry?

Обработка видео...


Time to tell the police

Обработка видео...

Making a police report

Обработка видео...

Threatening message

Обработка видео...

Rob gets involved

Обработка видео...

Обработка видео...

Обработка видео...